Các kỳ nhập học

Mỗi năm Nhật Bản tiếp nhận du học sinh quốc tế vào 4 kỳ: Tháng 4, tháng 7, tháng 10 và tháng 1. Mỗi kỳ có thời hạn khác nhau và thích hợp cho các đối tượng du học khác nhau như: Du học lấy bằng chuyên môn hay du học tìm việc làm. 

Du học nhật bản VJQC


Lưu ý: Thời gian chuẩn bị hồ sơ và năng lực Nhật ngữ để du học từ 6-12 tháng. Vì vậy với học sinh cấp 3 cần chuẩn bị từ đầu năm học lớp 11 hoặc 12. Sinh viên TC/CĐ/ĐH cần chuẩn bị từ năm học cuối.

chat zalo 0868.959.088 Chat Zalo
0868.959.088