Phúc Ông là ai?

Phúc Ông là ai?

Nhật ngữ Phúc Ông được đặt tên theo nhà tư tưởng vĩ đại của Nhật Bản – Ông Fukuzawa Yukichi, ông được xem là người có công mở đầu phong trào canh tân nước Nhật, cổ động dân chúng trút bỏ tư duy lạc hậu mà tiếp thu học thuật Tây phương.

 

Ông là một nhà tư tưởng lớn có ảnh hưởng sâu và rộng nhất đến xã hội Nhật Bản cận đại. Những tư tưởng về xã hội, kinh tế và giáo dục mà Fukuzawa truyền bá đã thay đổi hoàn toàn diện mạo của đất nước Nhật Bản vào cuối thế kỷ 19. Người phương Tây coi ông như “Voltaire của đất nước mặt trời mọc”.

 

Lấy cảm hứng từ cuộc đời và sự nghiệp của Fukuzawa Yukichi, Công ty TNHH Nhân lực Akane thành lập Nhật ngữ Phúc Ông. Tại Fukuzawa Japanese School chúng tôi không chỉ dạy tiếng Nhật mà hướng đến truyền gởi đến học viên những tư tưởng cốt lõi (phù hợp với thực tiễn Việt Nam) của Fukuzawa Yukichi trong vấn đề xây dựng đất nước và phát triển con người theo tinh thần thanh niên dấn thân lập nghiệp kiến quốc.

chat zalo 0868.959.088 Chat Zalo
0868.959.088