Tư tưởng giáo dục

Tư tưởng giáo dục

  • Sứ mệnh: Giúp học viên học ngoại ngữ nhanh, nhẹ nhàng nhưng hiệu quả.
  • Tầm nhìn: Trung tâm đào tạo Nhật ngữ hàng đầu về tính hiệu quả.
  • Giá trị cốt lõi: Giúp học viên trở nên tốt hơn (thái độ tốt hơn, tác phong tốt hơn cơ hội tốt hơn, công việc tốt hơn) thông qua việc học ngôn ngữ và văn hoá Nhật Bản.
  • Slogan Nhẹ nhàng mà hiệu quả
  • Triết lý: Học ngoại ngữ để và phải thấu hiểu văn hoá, tư duy người bản ngữ.
  • Mô hình giáo dục: Maskem (Mind; Attitude; Skills; Knowledge; Experience; Manner)
  • Mục tiêu đào tạo: Tiếng Nhật: Lấy chứng chỉ N4/N3, giao tiếp tốt, phản xạ tự nhiên.
chat zalo 0868.959.088 Chat Zalo
0868.959.088